Fit Kid Ekstraklasa i Fit Kid Boy

Czas prezentacji: 90 – 105 sekund SOLO

Czas prezentacji: 120 – 135 sekund DUO, Mała grupa, Duża Grupa

Prezentacja musi zawierać 2 elementy akrobatyczne, 2 elementy siłowe, 2 elementy gibkościowe, 2 elementy skoczności

W przypadku rywalizacji Fit Kid Boy obowiązkowe 2 elementy gibkościowe we można zamienić na 1 element akrobatyczny i 1 element siłowy

Grupa Wiekowa I i II może wykonywać tylko elementy z grup A, B, C, D
Grupa wiekowa III i IV może wykonywać elementy z grup: A, B ,C, D, E
Grupa wiekowa V-IX oraz Senior mogą wykonywać elementy z grup: A,B,C,D,E,F,G,H

Ścieżka akrobatyczna zawierająca 3 elementy dozwolone od III grupy wiekowej* .

Ścieżka akrobatyczna liczona jest jako 1 element akrobatyczny.

*Dla grupy wiekowej I i II ścieżka dozwolona tylko z dwóch elementów. Każdorazowe

  dodatkowe wykonanie ścieżki oraz każdorazowe przekroczenie elementów w ścieżce skutkuje

  odjęciem -0,3 pkt od całości noty sędziowskiej.

Kategorie wiekowe Fit Kid Ekstraklasa Solo

I – 2013-2015

II – 2012

III – 2011
IV – 2010
V – 2009
VI –  2008
VII – 2007
VIII – 2006
IX – 2005-2004
Senior – 2003 i starsze

Fit Kid Boy:

I – 2015 – 2012

II – 2011 – 2010

III – 2009 – 2007

IV – 2006 – 2004

SENIOR: 2003 i starsi


Fit Kid I Klasa

Czas prezentacji : 75-90 sekund SOLO

Czas prezentacji: 75-90 sekund DUO, Mała grupa, Duża Grupa

Prezentacja musi zawierać 2 elementy akrobatyczne, 2 elementy siłowe, 2 elementy gibkościowe, 2 elementy skoczności

W I i II grupie wiekowej dozwolone są elementy z grup A,B,C,D

W III-IX grupach wiekowych dozwolone są figury z grup : A,B,C,D,E

Zabroniona jest ścieżka akrobatyczna dla klasy Fit Kid I, II, III Klasa – wykonanie ścieżki każdorazowo skutkuje odjęciem -0,3 pkt od całości noty sędziowskiej.

Fit Kid II Klasa

Czas prezentacji: 75- 80 sekund SOLO

Czas prezentacji: 75-90 sekund DUO, Mała grupa, Duża Grupa

W I i II grupie wiekowej dozwolone są figury od A do C

W III-IX grupach wiekowych dozwolone są figury z grup : A – D

Zabroniona jest ścieżka akrobatyczna dla klasy Fit Kid I, II, III Klasa – wykonanie ścieżki każdorazowo skutkuje odjęciem -0,3 pkt od całości noty sędziowskiej.

Fit Kid III Klasa (Debiuty)

Czas prezentacji 60 sekund SOLO(tylko i wyłącznie)

Prezentacja musi zawierać 1 element akrobatyczny, 1 elementy siłowy, 1 element gibkościowy, 1 element skoczności

Dozwolone figury: A – B

Zawodnicy zwolnieni z opłat związkowych

Zabroniona jest ścieżka akrobatyczna dla klasy Fit Kid I, II, III Klasa – wykonanie ścieżki każdorazowo skutkuje odjęciem -0,3 pkt od całości noty sędziowskiej.

Fit Kid Improvisation

 • Tylko dla zawodników Fit Kid Ekstraklasa
 • Czas prezentacji 70 sekund
 • Prezentacja do muzyki organizatora udostępnionej na stronie PZFK przez rozgrywkami.
 • Zawodnicy w ilości dwóch występują na scenie która na czas zawodów jest podzielona na dwa sektory
 • Konkurencja podzielona jest na Finał , Półfinał, Ćwierćfinał w zależności od ilości zawodników
 • Zawodnicy występują tylko i wyłącznie w strojach treningowych koloru czarnego

Idea konkurencji:

Wyłonienie najlepszego zawodnika z różnych kategorii wiekowych. Oceniana jest przede wszystkim technika oraz umiejętność zawodnika do przystosowania układu do losowej muzyki

Sposób oceny konkurencji:

Prezentacja musi zawierać 2 elementy akrobatyczne, 2 elementy siłowe, 2 elementy gibkościowe, 2 elementy skoczności

Zawodnicy w ½ , ¼ finału są poddani ocenie w systemie skreślen. Sędzia typuje najlepsze prezentacje w postaci krzyżyków , najlepsze prezentacje przechodzą do kategorii wyżej.

W finale zawodnicy są oceniani systemem punktowym.

Wygrany zawodnik otrzymuje nominacje do Mistrzostw Europy w Fit Kid I Class z własnym układem.

Kategorie wiekowe Fit Kid Improvisation:
Dzieci 2015-2011
Juniorzy: 2010-2008
Młodzieżowcy: 2007 i starsi

Fit Kid No Stress

Kategoria „Fit Kid – No stress” jest skierowana dla wszystkich zawodników, którzy chcą bezstresowej rywalizacji sportowej. Każdy zawodnik gwarantowane ma miejsce na podium

Wytyczne rozgrywki Fit Kid – No Stress

 1. Zawodnicy występują do muzyki organizatora, udostępnionej na dwa tygodnie przed rozgrywkami dla konkretnego rocznika na stronie internetowej PZFK – www.fitkid.org.pl
 2. Zawodnicy w ilości trzech występują na scenie która na czas zawodów jest podzielona na trzy sektory (oddzielonej słupkami)
 3. Komisja sędziowska ocenia  trzech zawodników na podstawie: Techniki wykonywanych figur , choreografii do danej muzyki. I przydziela im odpowiednio 1 , 2, 3 miejsce na podium
 4. Czas prezentacji zawodników to 60 sekund
 5. Po zakończonej rundzie, na scenę wchodzi następna runda 3 zawodników , i jest ona oceniana niezależnie od poprzednich rund , na 1 2 3 miejsce na podium
 6. Przydział rund dla 3 zawodników następuje na podstawie dokładnej daty urodzenia(dzień, miesiąc, rok) zawodnika i najbliższych wiekowo konkurentów z danego rocznika od najmłodszego do najstarszego
 7. Zawodnicy startujący w Konkurencji Fit Kid – No stress mają prawo do uczestnictwa w rozgrywkach ligowych

Zawodnicy w tej konkurencji zwolnieni są z opłat związkowych


Kategorie wiekowe Fit Kid No Stress:
 2018 i młodsi
2017-2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010-2009


Wytyczne zgłoszeń zawodników do Fit Kid Duo , Fit Kid Mała Grupa, Fit Kid Duża Grupa:

Zawodnicy startujący w Fit Kid I klasa solo mogą startować w Fit Kid Duo, Małą Grupa , Duża Grupa w Ekstraklasie jeśli są połączeni z zawodnikami Fit Kid solo Ekstraklasa

Zawodnicy startujący w kategorii Fit Kid Solo Ekstraklasa nie mogą startować w Fit Kid Duo , Mała Grupa, Duża Grupa w I Klasie