Wytyczne obowiązują od sezonu 2023/2024

W zawodach kategorii ACRO FREE DANCE (solo, duety i grupy), można zaprezentować dowolny styl taneczny, opowiedzieć historię lub przedstawić emocje z wykorzystaniem elementów akrobatycznych.

Elementy siłowe oraz skoki aerobowe (kończące się w pompce) nie są dozwolone.

Elementy gibkościowe nie muszą być utrzymywane statycznie.

 

Uczestnicy rywalizują na jednym poziomie! (Bez podziału na Ekstraklasę itd.)

Kategorie:

Solo

Duety

Małe grupy 3-4 osoby

Grupy: 5- 14 osoby

Formacje: 15-25 osob

 

Kategorie wiekowe solo:

  1. Kat. 2017-2015
  2. Kat. 2014-2013
  3. Kat. 2012-2011
  4. Kat. 2010-2009
  5. Kat. 2008-2007
  6. Kat. 2006- wzwyż

 

Duety, małe grupy, grupy i formacje:

  1. Kat. 7-11 lat (2017-2013)
  2. Kat. 12-17 lat (2012-2007)
  3. Kat. >18 lat (2006- )

 

Nikt nie może konkurować sam ze sobą(Czyli nie można łączyć osób w duetach). Uczestnik może startować jednocześnie w różnych kategoriach, nigdy dwa lub więcej razy w tej samej (np. w dwóch osobnych formacjach).

 

 

Parkiet:

10X10 metrów, wyłożona matami tatami.

Opuszczenie parkietu każdorazowo kosztuje zawodnika 0.1 punktu odliczanego od wyniku końcowego.

Długość muzyki:

Choreografie grupowe: 2.30-4 minuty

Solo: 1.15-2.15 minut. W przeciwnym wypadku, -0.5 punktu będzie odjęte od wyniku końcowego.

Podkład nie może zawierać nieprzyzwoitych słów. W przeciwnym wypadku, -0.5 punktu będzie odjęte od wyniku końcowego.

Solo, duety oraz grupy mogą być złożone zarówno z dziewczynek jak i chłopców.

 

Ubrania:

Kostium zawodnika musi być odpowiedni do jego wieku oraz stylu muzyki i choreografii prezentowanej.

Szczególne części ciała powinny być odpowiednio zakryte. Mężczyźni oraz chłopcy nie mogą występować z odkrytą klatką piersiową i muszą mieć na sobie co najmniej krótkie spodenki. The critical points of the body must be tastefully covered. (W razie nieodpowiedniego ubioru sędzia główny odejmuje 1 punkt od finalnego wyniku.)

 

Wytyczne Choreografia::

Uwaga powinna być skupiona przede wszystkim na technice tanecznej, skokach tanecznych i obrotach. Ilość elementów akrobatycznych nie powinna zdominować elementów tanecznych.

Dopuszczalna jest jedna ścieżka z 2-3 elementami akrobatycznymi zaczynającymi się oraz kończącymi w pozycji stojącej.

Jeżeli uczestnik połączy element akrobatyczny z drugim takim, który kończy się pozycją w parterze (lub na odwrót), nie jest to uznawane za ścieżkę akrobatyczną.

W przypadku grup, nie jest wymagane by każdy uczestnik wykonywał ten sam element akrobatyczny.

Ważniejsza dla oceny jest czystość wykonanego elementu niż jego trudność.

Ilość wyrzutów i podnoszeń jest nieograniczona. Dozwolone są podnoszenia ponad głowę. Uczestnicy musza być ze sobą w nieprzerwanym kontakcie fizycznym podczas podnoszenia.

Choreografia nie powinna zawierać żadnych przerw i powinna mieć ciąg logiczny.

Używanie rekwizytów jest dozwolone, jednak musza one mieć związek logiczny z choreografią. Rozmiar i liczba rekwizytów nie jest ograniczona.

W przypadku grup, nie każdy uczestnik musi używać rekwizytu. Czas podczas którego rekwizyty są używane nie może przekroczyć 50% długości podkładu muzycznego. Rekwizyty nie może uszkodzić parkietu podczas odkładania go na ziemię. Może tez być użyty poza granicami tatami. (W przypadku innego użycia rekwizytu sędzia główny odejmuje 1 punkt od ostatecznego wyniku).

Zabrania się używania scenerii!

(W innym przypadku sędzia główny odejmuje 1 punkt od ostatecznego wyniku).

 

 

Punktacja:

Sędziowie to wykwalifikowani eksperci taneczni.

Panel sędziowski składa się z 4 sędziów, każdy z nich przyznaje 3×10 punktów za występ.

10 punktów technicznych

10 punktów choreografii

10 punktów artystycznych

Każdy członek profesjonalnej komisji tanecznej przyznaje maksymalnie 30 punktów, które składają się z poniższych:

Punkty techniczne:

0-10 pkt: oceniana jest czystość i jakość wybranej techniki tanecznej. Techniczne wykonanie elementów akrobatycznych jest połączone dodatkowo z krokami tanecznymi (np. Precyzyjne wykonanie elementu, poprawna postawa, dokładność kolan i stóp).

 

Punkty choreografii:

0-10 pkt: ocenia się zawartość choreografii, trudność wybranych kroków, dobór kombinacji kroków odpowiednich dla wieku oraz ich różnorodność. Ocenia się nowatorskość i oryginalność produkcji. Maksymalne wykorzystanie przestrzeni i poziomów za pośrednictwem formacji i transformacji.

 

Punkty artystyczne:

0-10 pkt: ocenia się wykon tancerza/tancerzy i ogólne wrażenie choreografii. Logiczne połączenie i jedność muzyki, rekwizytów i kostiumów. Ocena stylistycznie czystych kombinacji kroków i choreografii odpowiedniej dla wybranego gatunku muzyki. Osobowość sceniczna, wiarygodność oraz zrozumiała interpretacja tego co jest przekazywane również są tutaj oceniane.

 

Kalkulacja wyniku:

Spośród punktów przyznanych przez jury, nie bierze się pod uwagę najwyższych i najniższych not i przyznaje się średnią z dwóch środkowych ocen jako wynik końcowy.