Proces deklaracji organizacji turnieju Fit Kid PZFK

  1. Zainteresowany podmiot wysyła deklarację organizacji imprezy sportowej Fit Kid w proponowanym miesiącu rozgrywek przez PZFK. Deklaracja powinna zawierać:
  2. Nazwę Imprezy
  3. Datę organizacji imprezy
  4. Miejscowość i Województwo Imprezy
  5. Szczegółowe dane organizatora ( nazwę, adres, nip, regon)

Podmiot wysyła deklarację poprzez przygotowany formularz na www.fitkid.org.pl

  • W odpowiedzi podmiot otrzyma umowę na organizację rozgrywek do podpisania przez obie strony, w przeciągu 7 dni od przesłania deklaracji do PZFK.

Pierwszeństwo realizacji deklaracji organizacji turnieju posiada podmiot który jako pierwszy zaproponuje organizację zawodów w danym miesiącu rozgrywek. Jeżeli wpłynie druga i następna deklaracja realizacji imprezy w danym miesiącu, te będą rozpatrywane według poniższego procesu:

 Uwaga! Niekompletne deklaracje, oraz deklaracje wysłane przez podmioty niezrzeszone w PZFK nie będą podlegać rozpatrywaniu.

Niniejszy proces obowiązuje od sezonu sportowego 2023/2024 gdzie nie zostały jeszcze opublikowane imprezy.

Preferowane Terminy Rozgrywek:
I Eliminacje Mistrzostw Polski – 11 – 12 listopada 2023
II Eliminacje Mistrzostw Polski – 9-10 lub 16 – 17 grudnia 2023 – TERMIN ZAREZERWOWANY
III Eliminacje Mistrzostw Polski (opcjonalne) – 13-14 stycznia lub 20 – 21 stycznia 2024 –  TERMIN ZAREZERWOWANY

IV Eliminacje Mistrzostw Polski – 9-10 marca, lub 16-17 marca 2024  – TERMIN ZAREZERWOWANY
V Eliminacje Mistrzostw Polski – 13-14 kwietnia lub 27-28 kwietnia 2014
Mistrzostwa Polski 2024 – Czerwiec 2024 – TERMIN ZAREZERWOWANY

Deklaracja organizacji Zawodów Fit Kid

 

Weryfikacja