MECENAT SPORTOWY

Polski Związek Fit Kid

Zarząd Polskiego Związku Fit Kid pragnie podziękować darczyńcom i sponsorom za wspomożenie drużyn sportowych Fit Kid.

Zarząd PZFK przyznaje darczyńcom, sponsorom tytuł

MECENAS SPORTU

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

GMINA ŻURAWICA

FUNDACJA BANKU PEKAO S.A

Wsparcie Acro Free Dance European Open Cup