Licencje dla zawodników Polskiego Związku Fit Kid

Zgodnie z  par. 8 ust. 13 Statutu Polskiego Związku Fit Kid aby zawodnik mógł uczestniczyć rywalizacji sportowej prowadzonej przez PZFK musi posiadać numer licencji zawodniczej .

Opłaty:
* Roczna e-licencja zawodnika w 2022 : 40 zł*
*Licencja w formie karty : 70 zł (dla chętnych)
*Zawodnicy startujący w Fit Kid III klasa zwolnieni są z opłat licencyjnych

Wniosek o licencje wypełnia zbiorczo klub/trener zrzeszony w PZFK

Wypełniony wniosek o licencje zawodnicze wysyłamy na:

licencje@fitkid.org.pl