Komunikat o przydziale zawodników do odpowiednich klas  sportowych w 2022 roku:

  1. Zawodnicy startujący w I Mistrzostwach Polski w Fit Kid w 2021 roku, mogą przystąpić z Fit Kid Ekstraklasa do Fit Kid I Klasa , jeśli zajęli szóste lub dalsze miejsce.
  2. W uzasadnionych przypadkach  – za zgodą Zarządu PZFK, możliwe jest przepisanie zawodnika do klasy niższej  który zajął miejsce od pierwszego do piątego.

Komunikat o udziale zawodników niestowarzyszonych w PZFK w 2022 roku w Eliminacjach Mistrzostw Polski:

Zarząd PZFK akceptuje możliwość udziału zawodników niezrzeszonych w PZFK pod warunkiem że:
1. Zawodnicy Opłacą podwyższoną  o minimum 20% opłatę startową, ustaloną przez organizatora imprezy, przy czym 50 % podwyższonej opłaty trafia do PZFK a drugie 50% do organizatora.
2. Zgłaszający jest osobą prawną (klubem sportowym) lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą.
3. Zgłaszający zgłasza minimum 5 podmiotów startowych.

Zawodnicy niezrzeszeni nie będą brani pod uwagę w Rankingu.

Komunikat o przydziale dzikich kart na Mistrzostwa Polski w 2022 roku:

Zarząd PZFK akceptuje możliwość udziału zawodników niebiorących  udziału w Eliminacjach Mistrzostw Polski lub niezakwalifikowanych do Mistrzostw Polski  po otrzymaniu dzikiej karty na Mistrzostwach Polski w 2022 roku.

Każdy klub zrzeszony otrzymuje 5 dzikich kart.

Koszt jednej dzikiej karty : 250 zł płatne na konto Polskiego Związku Fit Kid

Komunikat o zmianie naliczania rankingu rocznego oraz nominacja na Mistrzostwa Europy w 2022 roku:

Zarząd PZFK zmienia sposoby naliczania rankingu i przydział nominacji na Mistrzostwa Europy:
1. Miejsca od 1 do 3 zdobyte na Mistrzostwach Polski daje nominacje do Mistrzostw Europy.
2. Zdobywca Grand Prix Polski oraz zwycięzcy niższych klas otrzymują nominacje na Mistrzostwa Europy oraz European Fit Kid Cup(dotyczy Fit Kid I klasa, II klasa) w 2023 roku
3. Puchar Polski jest imprezą podwójnie punktowaną w klasyfikacji rocznej
4. Zwiększa się  do 15 limit zawodników zakwalifikowanych do Mistrzostw Polski