Zarząd Polskiego Związku Fit Kid informuje że rywalizacja sportowa w 2022 będzie zrealizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem:

Odbędą się Eliminacje Mistrzostw Polski w Fit Kid w Żurawicy k/Przemyśla 14 maja 2022.

Zmieniają się zasady przydzielania dzikich kart na Mistrzostwa Polski w 2022 roku:

Zarząd PZFK akceptuje możliwość udziału zawodników niebiorących  udziału w Eliminacjach Mistrzostw Polski lub niezakwalifikowanych do Mistrzostw Polski  po otrzymaniu dzikiej karty na Mistrzostwach Polski w 2022 roku.

Każdy klub zrzeszony otrzymuje 10 dzikich kart w kategoriach indywidualnych, 5 dzikich kart w duetach, 3 dzikich kart w małych grupach, 3 dzikich kart w dużych grupach ( wszystkie kategorie dotyczą Fit Kid Ekstraklasa, Fit Kid I Klasa, Fit Kid II klasa )

Koszt jednej dzikiej karty :

  1. Dla kategorii indywidualnej 120 zł
  2. Dla kategorii duet 240 zł
  3. Dla kategorii mała grupa i duża grupa: 80 zł /osoba

Płatne na konto PZFK przed Mistrzostwami Polski

Jednocześnie traci moc uchwała 5/2022 o przydziale dzikich kart ujęta w komunikacie zarządu z dnia 24.01.2022

Sprostowanie :

W materiałach szkoleniowych widnieje zapis w dziale Fit Kid III Klasa : Zalecany poziom trudności figur : A, B ( nie wyżej niż D) .

Powyższy zapis jest błędny . Poprawny zapis to:

Dozwolone figury: A – B , zgodnie z wytycznymi rywalizacji Fit Kid umieszczonej na stronie www.