Fit Kid w PZFK

Czym jest Fit Kid?

Fit Kid to nowoczesna, wszechstronna dyscyplina sportu, będąca kombinacją form gimnastycznych (gimnastyki sportowej, akrobatycznej i artystycznej), elementów show, tańca oraz ekspresji ruchowej. Układy ćwiczeń wykonywane do muzyki (indywidualnie w zespołach lub, formacjach) eksponują siłę, gibkość, równowagę, zwinność oraz koordynację ruchową zawodniczek i zawodników w różnych kategoriach wiekowych (od lat 4 po seniorów).

 

Zasady rozgrywek Fit Kid

Elementy układu  Fit Kid są oceniane ze względu na ich trudność, co później przekłada się na punktację w części CONTENT (treść). Jeśli występujący nie przedstawi wybranych elementów w sposób w sposób akceptowalny, wykonany element zostanie oceniony na zero. W przypadku prezentacji grupowej, jeżeli jedna osoba z grupy nie wykona poprawnie danego elementu, jego wartość nie zostanie dodana do finalnej oceny układu (ocena za ten element będzie równa zero dla całej grupy).

 

Sędziowie oceniają całą choreografię – w tym wykorzystanie elementów gimnastycznych, tanecznych i innych wybranych elementów. Jest to oceniane w części TECHNICS (technika). W przypadku formacji, suma punktów za technikę będzie oceniana adekwatnie do wykonania najsłabszego z występujących

 

Trzecią ocenianą częścią jest ARTISTIC IMPRESSION (wrażenia artystyczne). Na wynik z tej części składa się m.in. wykorzystanie przestrzeni, interpretacja muzyki i wykonanie.

 

Wszystkie wymienione części można rozłożyć na mniejsze składowe, co pomaga sędziom w jak najbardziej obiektywnej ocenie prezentacji. Każdy sędzia ocenia występ niezależnie od pozostałych. We wszystkich trzech częściach najwyższe i najniższe noty nie będą brane pod uwagę w ostatecznym wyniku. Końcowy wynik składa się z oceny treści, techniki i wrażeń artystycznych

Redakcja : dr Grzegorz Bielec

Tłumaczenie: Małgorzata Dubaj

Źródło: https://www.fitkid.eu/about-fitkid/